Przejdź do treści

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Łubiński

lubinski@spzozmswia.szczecin.pl

ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników,
    którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich
    na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie
    danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw
    członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
    przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,
    działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach  
    przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
    monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4) współpraca z organem nadzorczym;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
    związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których
    mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji
    we wszelkich innych sprawach.

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Dariusz Mielniczek
Udostępnił:
Dariusz Mielniczek
Modyfikował:
Dariusz Mielniczek
Czas wytworzenia:
2018-05-23, 09:52:07
Czas modyfikacji:
2018-05-24, 10:21:04
Ilość odsłon:
962