Przejdź do treści

2011

Dokumenty kontroli zarządczej ZOZ MSWiA w Szczecinie za rok 2011

W pliku znajdują się:

1. Plan działalności na rok 2011 - s. 1

2. Raport roczny z realizacji przydzielonych celów i zadań zgodnie z planem działalności na rok 2011 - s. 3

3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 - s. 4

4. Szablon punktowej oceny ryzyka - s. 8

5. Kwestionariusz Identyfikacji i Oceny Ryzyka na poziomie wyższego kierownictwa / strategicznym - s. 9

6. Rejestr ryzyka strategiczne - s. 18

7. Rejestr ryzyka operacyjne - s. 22

8. Raport z realizacji działań w ramach zarządzania ryzykiem miesięczny  / kwartalny - s. 25

9. Kwartalny raport z przeglądu ryzyk za okres 2011-10-01 do 2011-12-31 - s. 32

10. Raport okresowy z realizacji celu/zadania za okres 2011-10-01 do 2011-12-31 - s. 36

11. Listy kontrolne – s. 44 - 83

12. Przydział celów zgodnie z planem działalności na rok 2011 - s. 84

13. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZOZ MSWiA w Szczecinie za rok 2011 - s. 85 pdf

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Admin Admin
Udostępnił:
Admin Admin
Modyfikował:
Admin Admin
Czas wytworzenia:
2014-10-15, 15:42:33
Czas modyfikacji:
2014-10-15, 15:44:13
Ilość odsłon:
1946